Comparative / Karşılaştırma Sıfatları


Bu yapı Ingilizce de iki nesne nin karşılaştırılması ve birinin diğerine göre daha baskın olmasını ifade etmemize yarayan bir yapıdır. Bu diğerinden daha etkileyici gibi cümle yapılarına comparative form denmektedir. Sözü fazla uzatmadan örneklere geçelim.

• Guven is taller than Mehmet.
• Guven Mehmet’den daha uzundur.
• Mehmet is shorter than Pınar.
• Pınar Mehmet’den daha uzundur.


• Zekeriye is more intelligent than İsmail.
• Zekeriye, İsmail’den daha zekidir.
• The armchair is more comfortable than chair.
• Koltuk sandalyeden daha konforludur.

Yukarıdaki;

[ İlk cümlede ]“daha” anlamını katmak için sıfat olan “tall” kelimesine “er” eki eklenmiştir.

[ İkinci cümlede ] de aynı şekilde “daha” anlamını katmak için sıfat olan “short” kelimesine “er” eki eklenmiştir.

[ Üçüncü cümlede ] de aynı şekilde “daha” anlamını katmak için sıfat olan “intelligent”
kelimesinin başına “more” kelimesi eklenmiştir.

[ Dördüncü cümlede ] de aynı şekilde “daha” anlamını katmak için sıfat olan “comfortable” kelimesinin başına “more” kelimesi sıfatın sonuna ise than kelimesi eklenmiştir.

*Peki, neden “daha” anlamını katmak için, bazen “er” eki gelmekteyken bazen “more” kelimesi sıfatın sonuna ise than kelimesi gelmektedir." Cevap çok basittir;"

Ingilizce de daha anlamı tek ve iki heceli (ağızdan tek ses ve iki ses ile çıkan) kelimelerde
“er” eki eklenir. İkiden daha fazla heceli olan sıfatların önüne ise “more” kelimesi eklenir.

She is more beautiful girl than my sister.
• O benim kız kardeşimden daha güzel.


• O benden daha mı yakışıklı?
Is he more good looking than me.
• The armchair is more comfortable than chair.
My father is stronger than your father
• Benim babam senin babandan daha güçlü.
My mother’s foods are more delicious than my father’s.
• Annemin yemekleri babamınkilerden daha lezzetli.
Rabbit is faster than turtle.
• Tavşan kaplumbağadan daha hızlıdır.