Countable / Sayılabilenler Uncountable / Sayılamayanlar

 

Ingilizce de isimler “countable” sayılabilenler ve “uncountable” sayılamayanlar
olarak ikiye ayrılmaktadır.ÖNEMLİ NOT:

Sayılabilen isimler in tekilleri ve çoğulları bulunmasına rağmen
sayılamayan nesnelerin çoğulları bulunmamaktadır.

Örneğin su sayılamaz ve bunu çoğul olarak kullanamayız. Ancak kedi köpek gibi
isimler sayılabilir oldukları için çoğul halleri bulunmaktadır.


 

a………of (noun) kullanırız.A piece of bread, a kilo of butter, a glass of water


A glass of water, a glass of orange juice, a glass of milk

A bottle of wine, a bottle of fruit juice.

A packet of salt, a packet of butter, a packet of sugar

A loaf of bread.

A cup of tea, a cup of coffee, a cup of espresso

 

 

Eğer bu örneklerde Ingilizce sayılabilen nesneleri kullanıyorsak, o zaman nesnelerin çoğul halini
kullanmamız gerekecektir.

 

  • A kilo of apples,
  • a basket of tomatoes,
  • a box of matches,
  • a box of pencils,
  • a packet of cigarettes.

Gördüğünüz gibi sayılabilen nesneler çoğul olarak kullanılmaktadır.

Diğer yandan iki isimden oluşan bu gibi kalıplarda başta yer alan isimler de çoğul durumda olabilirler.
Örneğin;

 

A glass of water,
bir bardak su
two glasses of water
iki bardak su
three glasses of water
üç bardak su

 

a kilo of apples
bir kilo elma
two kilos of apples
iki kilo elma
three kilos of apples.
Üç kilo elma

 

A kilo of cheese
bir kilo peynir
Two kilos of cheese
iki kilo peynir
Three kilos of cheese
üç kilo peynir

 

A loaf of bread
bir somun ekmek
Two loaves of bread
iki somun ekmek
Three loaves of bread.
Üç somun ekmek

 

Half a kilo patotoes
yarım kilo patates
A kilo of potatoes
bir kilo patates.