Have/Has Got / Sahiplik -İyelik


Aynı isim fiiller de olduğu gibi Have/Has got kalıpları nda da soru cümlesi oluştururken
Have / Has + özne + got yapısını kullanırız.

“Have / Has got” kalıbı sahiplik belirtir. Bir kişinin bir nesneye olan sahipliği söz konusudur. İyelik belirtir, kişiler e göre have veya has olarak değişir. Şimdi bu ingilizce dersi mizde bunun neye göre değiştiğini inceleyelim.

I

You


He

She

It

You

We

They


Have got


 

has got
have got


ff
fg a

cvc a cccc

 

 

aagreen automobile. c

 

 

 

 


Tabloda görüldüğü gibi çoğul olan özneler Have Got ile birlikte kullanılırken, tekil olanlar
ise Has Got ile kullanılmaktadır. Ancak daha önce bahsettiğimiz gibi Ingilizce de tekil olan sen
bulunmadığı için You her zaman Have got ile kullanılacaktır. Aynı şekilde bir iltimas da
kendimize geçersek ben anlamına gelen “ I ” kelimesi de have got ile birlikte kullanılır.


You have got five bird.
• Sen beş kuşa sahipsin.
I have got two cat.
• Ben iki kediye sahibim.
He has got a dog.
• O bir köpeğe sahip.
They have got a fish.
• Onlar bir balığa sahip.


Yine bir tabloda olumlu soru ve olumsuz soru değişimlerine bir göz atalım.

Olumlu Cümle
Yapısı

• I have got a bread.
• She has got three tomato.
• Hakkı has got a computer.

• Ben bir ekmeğe sahibim.
• O üç tane domatese sahip.
• Hakkı bir bilgisayara sahip

Olumsuz Cümle Yapısı

•They have not got a home.
• They haven’t got a home.
• Koray has not got a newpaper.
• She hasn’t got a mobile phone.

• Onlar bir eve sahip değiller.
• Onlar bir eve sahip değiller.
• Koray bir gazeteye sahip değil.
•O bir cep telefonuna sahip değil.

Olumlu soru Cümlesi

• Have you got a flag?
• Have they got an oil station?
• Has she got necklace?

• Bir bayrağa sahip misin?
• Bir benzin istasyonuna sahipler mi?
• Gerdanlığa sahip mi?

Olumsuz soru Cümlesi• Haven’t you got a baby?
• Hasn’t she got a driver?
• Hasn’t Erdinç got an apple?


• Bir bebeğe sahip değiller mi?
• Bir şoföre sahip değil mi?
• Erdinç bir elmaya sahip değil mi?

 

 Sahiplik ifadeleri bir değişik şekilde daha kullanılmaktadır. Yukarıda gördüğümüz kullanımdan çok farklı değildir ve genelde az sonra göreceğimiz şekilde kullanılmaktadır. Anlam aynıdır ancak ifade şekli değişik olacaktır. Siz de hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Aralarında kelime farklılığından başka hiçbir fark yoktur. O da şu şekildedir.

Olumlu cümle: Özne + have /has + Nesne

Olumsuz cümle: Özne + do not / don’t + have /has + Nesne

Olumlu Soru Cümlesi: Do + Özne + Have/Has + Nesne

Olumsuz Soru Cümlesi: Do not / Don’t + Özne + Have/Has + Nesne

“Do” dilimizde “yapmak” anlamına gelmektedir ve yardımcı fiil gibi öznelere takılmaktadır. Yukarıda formülleri inceleyeceğiniz zaman olumlu cümlede “Do” kelimeciği bulunmadığı halde olumsuz cümle içerisinde bulunduğuna göreceksiniz. Yine öznenin tekil veya çoğul olmasına göre değişerek “Does” haline gelir. Bunun için yine bir tablo yaparak nerede “Do” nerede “Does” kullandığımıza bir bakalım.

Çok karışık gibi gözükse de aslında gayet kolay anlaşılır bir yapıya sahiptir. Zamanla mantığını kavradığınızda ise hiç unutmayacaksınız.

I

You


He

She

It

You

We

They

Have
haven’t got
don’t have

has got

hasn’t got
doesn’t have


have got

haven’t got
don’t haveff
fg a

cvc a cccc

 

 

aagreen automobile. c

 

 

 

 


Do ve does yapısını daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz için anlayamadığınız yerlerde çok fazla takılmanıza gerek yoktur.

Şimdi bu kurallar ile ilgili birkaç örnek yapalım.

Olumlu Cümle Yapısı

• I have a brother
• She has fifty-two playing cards.
• They have four farm.

• Ben bir kardeşe sahibim.
•O elli iki tane oyun kartına sahip.
•Onlar dört tane çiftliğe sahipler.

Olumsuz Cümle Yapısı

• She doesn’t have a pink skirt.
• Murat doesn’t have a bag.
• You don’t have a keyboard.

• O pembe bir eteğe sahip değil.
•Murat bir çantaya sahip değil.
•Sen bir klavyeye sahip değilsin.

Olumlu Soru Cümlesi

• Do you have a ticket?
• Does she have orange shoes?
• Does it have a bone?

• Bir bilete sahip misin?
• Turuncu ayakkabılara sahip mi?
• O bir kemiğe sahip mi?

Olumsuz Soru Cümlesi

• Don’t they have any banana?
• Doesn’t she have an armchair?
• Doesn’t Berkay have notebook?

• Onlar hiç muza sahip değiller mi?
• O bir koltuğa sahip değil mi?
• Berkay bir deftere sahip değil mi?