�sim Fiil

 

Ingilizce de ayn� T�rk�e 'de oldu�u gibi isimlerden fiil yap�labilir. Yani bir c�mlede eylem olmayabilir ve
bir ki�i veya nesnenin durumunu belirtmek isteyebiliriz. O zaman ki�iye g�re de�i�en am, is, are
eklerini kullan�r�z.

 

Kendi dilimiz olan T�rk�e 'ye bakacak olursak isim lerden y�klem yapt���m�z� g�r�r�z.

 

Devam� >>


That / Those

 

That is a flower.
Bu bir �i�ektir.
Those are flower.
Bunlar �i�ektirler.

 

 

Devam� >>

 

Soru C�mleleri

 

How
Are
You?

 

 

Who
is
that man?

 

 

Which
is
big shoes?

 

 

 

Devam� >>    


What Soru C�mleleri

What
How
Which
Where

Ne
Nas�l
Hangi
Neresi

When
Who
Whose
Whom

Ne zaman
Kim
Kimin
Kime

Devam� >>