The Present Perfect Continuous TenseBelirli bir zaman önce başlayıp, halen devam eden bir olayı anlatmak için kullanılır.

 

Daha önceki Ingilizce dersleri mizde görmüş olduğumuz konulardan birisi olan
present contiuous ile arasındaki fark The Present Continuous Tense zaman yapısında
eylemin başlangıç tarihi ve ne kadar süre ile yapılan eylemin devam ettiğinin bildirilmesidir.

 

 

 

I have been hearing a lot about him during a few months.

He has been working in Ankara for five years now.


Halen devam etmeyen ancak etkileri devam eden olaylar için kullanılır.

 

Test ve cümler örnekleri ( exercises )

I’m very tired. I have been digging all day.
Çok yorgunum. Bütün gün kazıyorum.


Ingilizce de How long yapısı ile birlikte kullanılır. Ve bir olayın ne kadar süre ile devam ettiğini
söylemeye yarar.

 

How long have you been waiting for me?

How long have they been living next door to you?


For more than two years I have been trying to get permission to extend my house.