Saatler / Ingilizce Saat Sorma


Bu Ingilizce dersi mizde saatleri nas�l s�yler ve nas�l saati sorar�z onu ��renece�iz.00:00 ile 11:59 aras� am,

12:00 ile 23:59 aras� pm olarak g�sterilir.

�yleyse;

• What is the time?
• Saat ka� ?

• It�s half past eleven.
• Saat onbir bu�uk.Dijital saatler de genel olarak yaz�ld��� gibi okunur. Yani e�er ekranda 15:38 yaz�yorsa
�o�u zaman 15�i 38 ge�iyor denir. �ok nadiren 16�ya 24 var denir.

Ancak klasik olarak tabir edilen akrep ve yelkovan i�eren saatlerde ise durum tam tersidir.
Kala ibaresi bu saatlerde s�kl�kla kullan�l�r. Nas�l olursa olsun Ingilizce iki �ekilde de saati
s�yleyebilirsiniz her ikisi de do�ru olacakt�r.

 

» 06:00
» 06:15
» 06:30
» 06:45
» 03:00
» 03:35
» 03:25
» 09:16
» 09:58
» 21:15
» 15:21
» 06:00
» 06:15
» 12:36
» 16:51
» 19:39

» It�s six o�clock
» It�s quarter past six
» It�s half past six
» It�s forty five past six
» It�s three o�clock.
»It�s thirty five past two
» It�s twenty five past three
» It�s sixteen past nine
» It�s fifty eight past nine
» It�s quarter past twenty one
» It�s twenty one past fifteen
» It�s six o�clock
» It�s quarter past six
» It�s thirty six past twelve
» It�s fifty one past sixteen
» It�s thirty nine past ninteen

a
a
a

» It�s quarter to seven
h
» It�s twenty five to four.
a
a
» It�s two to ten
» It�s twenty four to thirteen
» It�s nine to seventeen
» It�s twenty one to eighteen


Saatler


1.What�s the time? It�s six c�clock.
2.What�s the time? It�s twenty four past ten.
3.What�s the time? It�s fourteen to six.
4.What�s the time? It�s twenty four past three.
5.What�s the time? It�s twenty one to two.
6.What�s the time? It�s three past five.
7.What�s the time? It�s eight to seven.
8.What�s the time? It�s twenty nine to one.
9.What�s the time? It�s three past nine.