Simple Past Tense


Şimdiye kadar ingilizce dersleri mizde hep geniş zaman ve şimdiki zaman hakkında örnekler verdik.
Şimdiki konumuz ise geçmiş zaman.

Geçmiş zaman yapısında kullanacağımız fiiller ikinci halde olacaktır. Fiillerin ikinci hali bazılarında düzenli,
bazılarında ise düzensizdir.

 


Düzenli olan fiil hallerini tablolar ile göstereceğiz fakat düzensiz olan fiillerin ikinci hallerini ezberlemekten başka bir çareniz kalmıyor. Yine düzensiz de olsa benzer harfleri olan kelimeler benzer şekilde ikinci ve üçüncü hale dönüşmektedir.

Şimdi isim fiil cümleleri n geçmiş hale dönüşümüne bir göz atarak bugünkü Ingilizce dersi mize başlayalım.

İlk önce isim fiil yapısı neydi onu bir hatırlayalım.

I am a dentist
He is a football player
She is a house wife


It is yellow.
We are the champions.
You are ready.
They are driver.

Yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz gibi bir fiil bulunmamaktadır. Biz burada kişilere ait olan özellikleri am, is, are yardımcı fiilleri ile birlikte yüklem yapmış olduk. Aynı mantık ile to be fiili dediğimiz am, is, are yapısının past hali ni her şahsa göre çekimini yapalım.

»I
» You
» He
» She
» It
» We
» You
» They

» am
» are
» is
» is
» is
» are
» are
» are

» was
» were
» was
» was
» was
» are
» are
» were

I was curious two minutes ago but I am happy now. Because I am a father now.
İki dakika önce endişeliydim ama şimdi mutluyum. Çünkü şimdi ben bir babayım.

You were a pilot when you forty.
Kırkınızda bir pilottunuz.

Gördüğünüz gibi “am” ve “is” yardımcı fiilleri “was” olarak geçmiş (past) hale geldi, “are” yardımcı fiili ise “were” olarak geçmiş (past) hale gelmiş oldu. Peki soru ve olumsuz halleri nasıl olacaktır? Devam edelim.