Simple Present Tense

 

 

Zamanlara geçmeden şimdiye kadar işlediğimiz ingilizce dersler iyle birlikte zaman
kavramına geçebiliriz. Konumuz olan simple present tense dilimizde geniş zaman a
denk gelmektedir.Sürekli rutin yaptığımız işleri anlatmak için her zaman bunu kullanırız.
I

You


He

She

It

We

You

They


bDo gg

 


g Doesgg
d Do ggŞahıslarda nerede do veya does kullanacağımızı have/has kalıpları nda da
görmüştük.

 

Olumlu cümlelerde do/ does yapısı kullanılmamaktadır.

Bu yapı olumsuz veya soru cümlelerinde kullanılmaktadır.
Bunu unutmamalıyız.


Ancak buradaki en önemli husus eğer cümle içerisinde does kullanılan şahıs
varsa biz bu cümle içerisindeki fiile
“-s” takısı getiririz.

 

Çok karmaşık biryapı gibi gelse de ilk aşamada aslında ne kadar basit olduğunu
zamanla ingilizce derslerimizdeki örnekleri çözdükçe farkına varacaksınız.


Şimdi yine bir tablo yaparak yapının çeşitli kullanımlarının ne şekilde
olduğunu öğrenelim.


Olumlu
cümleOlumsuz cümle


Olumlu
soruOlumsuz soru

I get up early every friday.
I miss bus every Monday.


She goes to school in mornings

I don’t wash dishes at nights
She doesn’t ride bicycle.
He doesn’t stare at foreigners.


Do you want to drink?
Does he brings enough money?
Do they read their book?Don’t they look after
with my children?


Doesn’t she watch tv in evenings?
Doesn’t Ahmet do his homework?
Ben her Cuma erken kalkarım.
Ben her pazartesi otobüsü kaçırım.
O sabahları okula gider

Ben gece bulaşıkları yıkamam.
O bisiklet kullanmaz.
O yabancılara dik dik bakmaz.

İçmek ister misiniz?
Yeteri kadar para getirir mi?
Onlar kitaplarını okur mu?


Onlar çocuklarımla ilgilenmezler mi?

O akşamları tv izlemez mi?
Ahmet ödevini yapmaz mı? 

 

Gördüğünüz gibi do veya does yapısını Ingilizce olumsuz ve soru cümlelerinde kullanmaktayız.

Aslına bakılırsa bu kural şuradan gelmektedir. “Does” kelimesi “do” kelimesinin tekil şahısla kullanımında ortaya çıkan bir kelimedir. “es” takısı almıştır ve bu takı olumlu cümlelerde tekil kişinin kullanıldığı durumlarda fiile takılmaktadır.


• She reads book.
• Ahmet runs two kilometres a day.
• İsmail waits Ahmet for breakfast.
• Grandmother annoys Ahmet every morning.
• Mücella goes to tenis court.


Peki neden bazı yerlerde “-es” takısı gelmekteyken bazı fiillere “s” takısı gelmektedir. Bunu da bir tablo halinde açıklayalım.

 

Bu aynı zamanda tekillik ve çoğulluk belirtilen yerlerde de kullanılmaktadır.

 

Biz şimdi bu tekillik ve çoğulluk durumlarını inceleyelim siz de bu incelemeden sonra rahatlıkla bu ekleri fiillerde kullanabiliriz.

 

Çoğul eki bazen “-s” , “-es” , “-ies” “-ves” halinde değişik formlarda fiillere eklenebilir. Aynı zamanda bazı nesnelerin çoğul hali de tekil halinin aynısıdır. Aşağıda bu yapıları inceleyelim.

 

Eğer kelimelerin sonu “ch, x, sh, ss, s” harfleri ile bitiyorsa “-es” takısı alır.

Eğer kelimelerin sonu “-ly” harfleri ile bitiyorsa “-ies” takısı alır.

Eğer kelimelerin sonu “-f”, “-fe”, “-ff” ile bitiyorsa “-ves” takısı getirilir.


“-s”

“-es”

“-ves”

“-ies”

Single /
Tekil
Plural/
Çoğul
Single /
Tekil
Plural/
Çoğul
Single /
Tekil
Plural/
Çoğul
Single /
Tekil
Plural/
Çoğul

Apple

Apples

Box

Boxes

Swarf

Svarves

Party

Parties

Orange

Oranges

Dish

Dishes

Shelf

Shelves

City

Cities

Cup

cups

Fox

Foxes

Wolf

Wolves

Lorry

Lorries

Tire

Tires

Cactus

Cactuses

Thief

Thieves

Family

Families

Window

Windows

Potato

Potatoes

Half

Halves

Fly

Flies

Book

Books

Class

Classes

Knife

Knives

Baby

Babies

Tree

Trees

Bus

Buses

Leaf

Leaves

Dictionary

Dictionarie

Car

Cars

Match

Matche

Self

Selves

Cherry

Cherries

Bazı kelimeler de çoğul ve tekil aynı olur demiştik onlara da birkaç örnek verirsek;

Sheep = Sheep
Fish = Fish
Deer = Deer

Bazı kelimeler ise tamamen düzensizdir ve bunlarında Ingilizce de konu ismi düzensiz isimler olarak geçmektedir.