Superlative


Superlative dediğimiz yapıda ise isim inden de anlaşılacağı gibi en üst kademe sıfat ı olan şeylerden bahsederiz. Örneğin “en hızlı hayvan, en kolay soru, en zeki insan, en yavaş koşucu, en kötü durum, en zayıf halka vb. Yine aynı şekilde örnekler ile konuya giriş yapalım.


• Cem is the tallest person in the office.
• Cem ofisteki en uzun kişidir.
• The thickest book on my table is gramer book.
• En kalın kitap dilbilgisi kitabıdır.
• Zekeriye is more intelligent than İsmail.
• The hardest metalic material is boron.
• En sert metal malzeme bordur.
• Şener Şen is the funniest person in Turkey..
• Şener Şen Türkiyedeki en komik kişidir.
• Saloon is the largest room in my home.
• Salon evimdeki en geniş odadır.

ingilizce örnekler de görüldüğü gibi superlative yapı yı kullanmak için
sıfatın başına “the” konulur, ardından;


Eğer sıfat tek heceli ise “st, iest, est” eki getirilir,
Eğer iki veya daha fazla heceli ise sıfatın önüne the most getirilir.

• Whales are the biggest animal on planet.
• Balinalar dünyanın en büyük hayvanlarıdırlar.
• Usain Bolt is the fastest runner on the world.
• Usain Bolt dünyanın en hızlı koşucusudur.
• Bill Gates is the richest person.
• Bill Gates en zengin insandır.
• İstanbul is the most crowded city in Turkey.
• İstanbul, Türkiye’deki en kalabalık şehirdir.
• Adana is the hottest city in Turkey
• Adana Türkiye’deki en sıcak şehirdir.Yukarıda bir sıfatı comparative ve superlative yapmak için sıfatın sonuna ekler taktık.
Ancak bazen düzensiz olan sıfatlar da karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki tabloda
Ingilizce düzensiz sıfatlar ı göreceksiniz.

Kural

Tek heceli sıfatlar;
Sıfata –er,
-est ekleneceği durumlar
İki heceli sıfatlar;


1.Eğer ilk hece
–y, -ple, -ble,
-ow ile bitiyorsa.


2.Eğer sıfat
–y ile bitiyorsa
“y” harfini “i”
ile değiştirin ve
“-er” veya “est”
eki ekleyiniz.


3.buradaki iki heceli
olan sıfatları da
more ve the most
ile birlikte kullanırız

4.İki heceden daha
fazla ise more ve
most kullanırız.Düzensiz Form:


Sıfat

Sıfat
Big
Fat
Large


Happy
Simple
Humble
Narrow
Clever

 

HandsomeFamous
Severe
Accurate


Interesting
ExpensiveGoodBad
Little
Much
Many
Far<Comparative

Comparative
Bigger
Fatter
Larger


Happier
Simpler
Humbler
Narrower
Cleverer/more clever

Handsomer/more handsomeMore famous
More severe
More accurate


More interesting
More expensive


Better
Worse
Less
More
More
Farther/ further


Suparlative

The biggest
The fattest
The largest


The happiest
The simplest
The humblest
The narrowest
The cleverest/ the
most clever

The handsomest/ the most handsomer
The most famous
The most severe
The most accurate

The most interesting
The most expensiveThe best
The worst
The least
The most
The most
The farthest/ the furthest

 

 

1.Ali is ……………… in our class. (tall)
2.Amazon is ……………………. River on the world. (long)
3.Niagara is …………………….. fall on the world. (high)
4.A paper is ………………. a pen. (light)