The Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman

 

Present Contiuous Tense genel olarak dilimizde şimdiki zaman a karşılık gelen bir zaman dilimini anlatmaktadır. Kullanımı ingilizce nin en basit yapısını içerir ve sıklıkla bu zamanı kullanabilirsiniz.
Formülü aşağıdaki gibidir.• I am going to school.
• Ben okula gidiyorum.
• She is coming to home
• O eve geliyor.
• They are swimming in the lake.
• Onlar havuzda yüzüyorlar.
• We are speaking about the exam.
• Biz sınav hakkında konuşuyoruz.


 

 

 

Türkçemizdeki “-iyor” eki demek ki ingilizce de “-ing” takısı ile anlatılmaktadır.

 

• We are not sleeping.
• Biz uyumuyoruz.
• We aren’t sleeping.
• Biz uyumuyoruz.• She is not reading book.
• O kitap okuyoryor.
• She isn’t reading book.
• O kitap okumuyor.
• Is he driving?
• O araba kullanıyor mu?
• Are you preparing a surprise?
• Sürpriz hazırlıyormusun?
• Aren’t they coming just now?
•Onlar şu an gelmiyorlar mı?

 

 

Çok önemli olan bir konu da yapılan eylemin bizim söylediğimiz zamanda gerçekleşiyor olmasıdır. Cümlelerimizi bunun için zaman zarfları yla biraz daha süslemeye ne dersiniz?

 

• You are looking your monitor now.
• Şimdi siz monitörünüze bakıyorsunuz.
• I am writing this sentences right now.
• Tam şu anda ben bu cümleleri yazıyorum.