There is / There are

 

Bu yap� Ingilizce de bir nesnenin var olup olmad���n� s�yleyebilmemize yarar. Yap�s� son derece basittir.

 

There is a snake under the table.
• Masan�n alt�nda bir y�lan var.
There are four mice in front of the cat.
• Kedinin �n�nde d�rt tane fare var.

 

 
Yine bu yap�da da ingilizce soru c�mlesi olu�turmak i�in yard�mc� fiili ba�a getiririz.
Are there four mice?
• D�rt tane mi fare var?

 

No there aren�t four mice. One mice is in the cat�s tummy.
Hay�r d�rt fare yok. Bir fare kedinin midesinde.Olumlu Hali
There is an apple in the basket.
Sepette bir elma var.
Olumsuz Hali
There isn�t any basket.
Hi� sepet yok
Olumlu soru
Is there a table in the kitchen?
Mutfakta bir masa var m�?
Olumsuz soru
Isn�t there a basket on the table?
O masa �zerinde bir sepet yok mu?