“What” Soru Kelimesi İle Soru Cümlelerinin Oluşturulması

inglizce de de aynı Türkçede olduğu gibi soru kelimeleri vardır. Bunlar genel olarak “-Wh questions”
olarak adlandırılmaktadırlar.
Bunların bazıları şu şekildedir;

 


What
How
Which
Where

Ne
Nasıl
Hangi
Neresi

When
Who
Whose
Whom

Ne zaman
Kim
Kimin
Kime


Tablodaki soru kelimeleri ile aynı tarz cümle kurulur. Farklı zamanlar ile cümle kurmayı daha
sonra öğreneceğiz. Şimdi sırasıyla soru kelimelerini inceleyelim.

 Bu soru kelimeleriyle cümle kurma formülü şu şekildedir;
Yukarıdaki formülü uygulayarak bir cümle kuralım.

What

Wh soru kelimesi

is

Yardımcı fiil

your name?

Özne

 


“ What ” kelimesi Türkçede “ne” anlamına gelmektedir. Bu kelime ingilizce de sıkça
kullanılmaktadır. Yukarıdaki tabloda bulunan kısa cevaplar bu soru kelimesi bulunan sorulara cevap
olarak verilmesi mantık dışıdır. Dolayısıylaingilizce de What soru cümlesine kısa cevap verilemez.

-What is your name?
(Adınız nedir?)
-My name is Ertan.
(Benim adım Ertan’dır)
-What is her phone number?
(Telefon numaranız nedir?)
-Her phone number is 516351321
(Benim telefon numaram 516351321’dır.
-What is his favorite colour?
(En sevdiğiniz renk nedir?)
-His favorite colour is blue.
(Benim en sevdiğim renk mavidir.
-What are the problems?

(onların sorunları nelerdir?)
-The problems are economic crysis and
nuclear development.
(Sorunlar ekonomik kriz ve nükleergelişimdir.
What is their surname?
(Onların soyadları nedir?)
-Their surname is Aslan.
(Soyadımız Aslan)

 

 

Şimdide şahıs zamirlerinin çekimlerine bir göz atalım.

 

I
My
(Benim)
You
Your
(Senin)
He
His
(Onun)
She
Her
(Onun)
It
Its
(Onun)
You
Your
(Senin)
We
Our
(Bizim)
They
Their
(Onların)

Şimdiye kadar öğrendiklerimizi çeşitli örnekler ile tekrarlayalım.

 

 

-Are these her shoes?
-No they aren’t
-What colour of her shoes?
-Her shoes are pink.
-Bunlar onun ayakkabıları mı?
-Hayır değil.
-Onun ayakkabıları ne renk?
-Onun ayakkabıları pembedir.
-What is his name?
-His name is Arda.
-Isn’t he a new football star?
-Yes he is a football star.
-Onun adı nedir?
-Onun adı Arda.
-O yeni futbol yıldızı değil mi?
-Evet o bir futbol yıldızıdır.

Numbers (Rakamlar):

 

1 - ( One )
2 - ( Two )
3 - ( Three )
4 - ( Four )
5 - ( Five )
6 - ( Six )
7- ( Seven )
8 - ( Eight )
9 - ( Nine )
10 - ( Ten )
11 - ( Eleven )
12 - ( Twelve )
13 - ( Thirteen )
14 - ( Fourteen )
15 - ( Fifteen )
16 - (Sixteen )
17 - ( Seventeen)
18 - ( Eighteen)
19 - ( Nineteen )
20 - ( Twenty )

21 - ( Twenty one )
22 - ( Twenty two )
23 - ( Twenty three
24 - ( Twenty four )
25 - ( Twenty five )
26 - ( Twenty six )
27 - ( Twenty seven )
28 - ( Twenty eight )
29 - ( Twenty nine )
30 - ( Thirty )
40 - ( Fourty )
50 - ( Fifty )
60 - ( Sixty )
70 - ( Seventy )
80 - ( Eighty )
90 - ( Ninety )
100 - ( One hunderd )
101 - ( A hundered one )
102 - ( A hundered two )
103 - ( A hundered three )